Program SYNOX-DLMS umożliwia zdalny odczyt oraz wizualizację danych z liczników energii elektrycznej zgodnych ze standardem DLMS (Device Language Message Specification).

Począwszy od wersji 2.0 program Synox-DLMS współpracuje z licznikami firmy Actaris (np. SL 7000) oraz licznikami firmy Landis&Gyr (np. typ ZMD, ZFD, ZMQ).

Oprócz odczytu danych z profilu obciążenia i informacji o zakończonych okresach rozliczeniowych (wersja 1.x)

w wersji 2.0 możliwy jest również odczyt, zapis i późniejsze przeglądanie następujących danych (w zależności od konfiguracji licznika ilość dostępnych danych może być mniejsza):

 • rejestrów energii całkowitej,
 • rejestrów taryfowych energii,
 • rejestrów bieżącego zapotrzebowania mocy,
 • rejestrów maksymalnego zapotrzebowania mocy,
 • rejestrów wartości chwilowych, takich jak: kąty fazowe, napięcie i prąd przewodu N, poszczególne moce chwilowe, wartości skuteczne poszczególnych prądów i napięć, współczynniki mocy,
 • dane o jakości napięcia,
 • dane z logu zdarzeń licznika.

Powiększ

W wersji 2.0 dodany został moduł bieżącego monitoringu danych.

Powiększ

Użytkownik ma możliwość ciągłego monitorowania następujących grup danych (w zależności od konfiguracji licznika ilość dostępnych danych może być mniejsza):

 • energii całkowitej,
 • energii w poszczególnych strefach taryfowych,
 • bieżącego zapotrzebowanie mocy,
 • kątów fazowych,
 • napięcia i prądu przewodu N,
 • chwilowych wartości mocy,
 • wartości skutecznych prądów i napięć,
 • współczynników mocy.

Z poszczególnych grup danych użytkownik może wybrać dowolną liczbę rejestrów i obserwować ich zmiany w czasie. Okres wysyłania żądania odczytu danych z licznika ustalany jest przez użytkownika i mieści się w granicach od 0 (brak ograniczeń - dane odczytywane są tak szybko jak jest to tylko możliwe) do 300 sekund.
Okres czasu od momentu wysłania do licznika żądania odczytu danych do ich odebrania jest zmienny. Nie należy więc mylić częstotliwości wysyłania żądania odczytu danych z licznika (wartość stała - ustalana przez użytkownika) z częstotliwością odbierania tych danych (wartość zmienna).

Dla danych pochodzących z rejestrów energii całkowitej lub rejestrów taryfowych energii prognozowana jest ich wartość na koniec bieżącej godziny.

Powiększ

Z kolei dla danych pochodzących z rejestrów bieżącego zapotrzebowania mocy prognozowana jest ich wartość na koniec bieżącego okresu całkowania oraz przedstawiane są szacunkowe moce minutowe w poszczególnych minutach okresu całkowania.

Powiększ

Dla wszystkich monitorowanych rejestrów dostępne są dane historyczne z poprzedniej godziny/poprzednich okresów całkowania.

Powiększ


Więcej informacji o możliwościach i obsłudze programu Synox-DLMS v2.0 znajduję się w dokumentacji.Wszelkie uwagi na temat programu prosimy zgłaszać
na adres mailowy:
synox_serwis@techagro.com.pl