Przykładowy punkt pomiarowy bieżącego zapotrzebowania mocy czynnej +A - moce minutowe.