Przykładowy punkt pomiarowy bieżącego zapotrzebowania mocy czynnej +A - dane historyczne.