Koncentrator miniSRE-1 jest urządzeniem elektronicznym służącym do pomiaru oraz rejestracji mocy i energii elektrycznej czynnej w dwóch kierunkach pojedynczego przyłącza. Umożliwia dokonywanie rozliczeń z dostawcą i odbiorcą energii elektrycznej w oparciu o obowiązujące przepisy. Pomiar odbywa się poprzez zliczanie impulsów licznikowych odbieranych z impulsowych liczników energii elektrycznej, a także na podstawie informacji pochodzących z innych urządzeń wchodzących w skład systemu SRE. Impulsy są przeliczane na moc według wcześniej zaprogramowanych wag. Rejestracja mocy odbywa się w cyklach 1, 15 lub 60 minut. Jednocześnie następuje porównanie z aktualnie obowiązującym limitem mocy i sygnalizacja przekroczeń tego limitu lub jego części dla wejścia pobór. Trzy największe wartości mocy /łącznie z godzina i data rejestracji/ są pamiętane, w rozbiciu na trzy taryfy niezależnie dla dwóch wejść. W trakcie każdego cyklu rozliczeniowego energia pobrana w tym cyklu jest sumowana w jednym z trzech liczników przyporządkowanym aktualnie obowiązującej taryfie. Jednocześnie wartość zliczonej energii jest retransmitowana do urządzenia nadrzędnego w postaci impulsów o zaprogramowanej wcześniej wadze. Istnieje możliwość rejestrowania mocy średniej we wszystkich, lub tylko w niektórych cyklach rozliczeniowych w formie wydruku na drukarce opcjonalnie dołączanej do koncentratora. Koncentrator posiada dwa wejścia impulsowe oznaczone jako "+" /WE1/ i "-" /WE2/, które mogą obsługiwać dwa niezależne kierunki rejestracji mocy i energii /pobór i oddanie/. Dane rozliczeniowe z bieżącego okresu obrachunkowego i dwunastu okresów poprzednich pamiętane są w pamięci operacyjnej. Również pamiętane są kody stanów awaryjnych i dokonywanych zmian danych. Zmiana czasu letniego na zimowy i odwrotnie dokonuje się automatycznie.

Dane techniczne:

  Zasilanie:
 • napięcie 100V÷230V /+10%, -15%/,
 • częstotliwość 50Hz /+4%, -6%/ lub napięcie stałe,
 • pobór mocy 15VA.

  Układy wejściowe:
 • 2 linie prądowe /5÷20mA/ z optoizolacją sterowane max napięciem ±24V.

  Układy wyjściowe:
 • 2 linie prądowe /5÷120mA/ sterowane kierunkiem prądu przy max napięciu ±24V,
 • po 3 wyprowadzenia styków trzech przekaźników taryfowych,
 • 3 wyprowadzenia styków przekaźnika ALARM,
 • wyjście RS-232 do opcjonalnej drukarki zewnętrznej.

  Max odległość przesyłania impulsów - 30km.
  Max obciążenie styków - 0,5A.

  Maksymalna wartość wagi wejściowej:
 • 6 cyfr części całkowitej, 2 cyfry licznika ułamka właściwego, 3 cyfry mianownika ułamka właściwego.

  Maksymalna wartość wagi wyjściowej:
 • 6 cyfr liczby całkowitej /tylko liczba całkowita/.

  Parametry impulsu na wejściach i wyjściach:
 • czas trwania: 80ms /±10%/,
 • impuls > 120ms traktowany jako przerwanie linii,
 • impuls < 20ms traktowany jako zakłócenie,
 • max częstotliwość: 10impulsów/s.

  Rejestracja danych:
 • pamięć operacyjna /przechowywanie danych przez okres dziesięciu lat w przypadku odłączenia zasilania/,
 • drukarka mozaikowa M-160 firmy EPSON /opcjonalnie/.

  Warunki pracy:
 • wysokość n.p.m. < 2000m,
 • temperatura otoczenia 5oC÷40oC,
 • wilgotność względna < 80%,
 • atmosfera wolna od wody pyłów gazów i par wybuchowych palnych i chemicznie czynnych.

  Wymiary zewnętrzne:
 • szerokość - 224mm,
 • wysokość - 227mm,
 • głębokość - 76mm.