System pomiaru i rejestracji poboru mocy i energii elektrycznej typu SRE w następującej konfiguracji:

KONCENTRATOR      miniSRE-1,
SUMATORY SRE-3,

z wykorzystaniem impulsowych liczników energii elektrycznej dowolnego typu umożliwia:

  • pomiar i rejestrację mocy /w cyklach 1, 15, 60 minut/ i energii elektrycznej w pięciu strefach czasowych /trzy taryfy w tym taryfa świąteczna/ indywidualnie dla dwóch wejść /2÷16 liczników/ zdefiniowanych jako pobór i oddawanie energii lub jako sam pobór z możliwością wykorzystania drugiego wejścia do synchronizacji zegara czasu astronomicznego z jednostką nadrzedną,
  • rejestrację przekroczeń obowiązującego limitu mocy na wejściu poboru,
  • sygnalizację przekroczeń zaprogramowanej wielkości mocy na wejściu poboru,
  • rejestrację 3-ech maksymalnych wartości mocy /w trzech taryfach/ liczonej indywidualnie dla dwóch wejść w czasie ostatniego i dwunastu poprzednich okresów obrachunkowych,
  • przechowywanie w pamięci operacyjnej danych rozliczeniowych bieżacego okresu obrachunkowego i dwunastu okresów poprzednich,
  • wyświetlanie, rejestrację na drukarce lub karcie pamięci półprzewodnikowej danych rozliczeniowych wybranego okresu obrachunkowego,
  • ustalanie zakonczenia /automatyczne lub ręczne/ okresów obrachunkowych przez służby zakładu energetycznego,
  • retransmisje danych do jednostki nadrzędnej /koncentrator sre-1 lub sre-2, komputer/,
  • automatyczną zmianę czasu letniego na zimowy i odwrotnie,
  • rejestrację stanów awaryjnych, okresu zaniku napięcia zasilania, sprawności torów pomiarowych, wprowadzanych zmian parametrów.