Program SYNOX-DLMS służy do zdalnego odczytu oraz wizualizacji danych z liczników energii elektrycznej zgodnych ze standardem DLMS (Device Language Message Specification) - przykładowo z liczników ZMD, ZFD firmy Landis & GYR.

Program SYNOX-DLMS pozwala na:

Ciagły odczyt wybranych rejestrów licznika

Użytkownik ma możliwość ciągłego odczytu i podglądu następujących danych zarejestrowanych przez licznik:

 • wartość napięcia fazy L1,
 • wartość napięcia fazy L2,
 • wartość napięcia fazy L3,
 • wartość prądu fazy L1,
 • wartość prądu fazy L2,
 • wartość prądu fazy L3,
 • kąt fazowy UL1/UL1,
 • kąt fazowy UL2/UL1,
 • kąt fazowy UL3/UL1,
 • kąt fazowy IL1/UL1,
 • kąt fazowy IL2/UL1,
 • kąt fazowy IL3/UL1,
 • wartość prądu przewodu N,
 • częstotliwość sieci,
 • liczba zaników napięcia fazy L1,
 • liczba zaników napięcia fazy L2,
 • liczba zaników napięcia fazy L3,
 • liczba całkowitych zaników napięcia (wszystkie fazy),
 • liczba obniżen napięcia fazy L1 (znacznik czasu ostatniego),
 • liczba obniżen napięcia fazy L2 (znacznik czasu ostatniego),
 • liczba obniżen napięcia fazy L3 (znacznik czasu ostatniego),
 • liczba podwyższen napięcia fazy L1 (znacznik czasu ostatniego),
 • liczba podwyższen napięcia fazy L2 (znacznik czasu ostatniego),
 • liczba podwyższen napięcia fazy L3 (znacznik czasu ostatniego).

Każdy odczyt jest automatycznie zapisywany na dysku twardym komputera (jako plik programu Microsoft Excel).
Częstotliwość wysyłania zadania odczytu jak również zapisu odebranych danych ustalana jest przez użytkownika programu i może zawierać się w granicach od 10 do 3600 sekund.
Jeżeli pod danym numerem telefonu znajduje się więcej niż jeden licznik, to możliwy jest jednoczesny odczyt danych ze wszystkich liczników.

Powiększ

Wszystkie zapisane na dysku dane mogą być przeglądane z poziomu programu Synox-DLMS w kolejności ich zapisania, dla każdego licznika osobno.

Powiększ

Odczyt profilu danych

Użytkownik ma możliwości odczytu wielkości zadanych w profilu danych licznika z dowolnego przedziału czasu. Dzięki temu uzyskuje on informacje o interesujących go wielkościach w każdym okresie rejestracji (na ogól okres rejestracji odpowiada okresowi całkowania).

Powiększ

Każdy wpis odczytany z profilu danych oprócz godziny rejestracji zawiera informacje o:
 • sumarycznej wartości energii czynnej (+A, -A), lub/i
 • wartości przyrostu energii czynnej (+A, -A) w danym okresie rejestracji, lub/i
 • sumarycznej wartości energii biernej w poszczególnych kwadrantach (+Ri, +Rc, -Ri, -Rc), lub/i
 • wartości przyrostu energii biernej w poszczególnych kwadrantach (+Ri, +Rc, -Ri, -Rc) w danym okresie rejestracji.

Powiększ

Wszystkie dane sa automatycznie zapisywany na dysku twardym komputera, dzięki czemu możliwe jest ich późniejsze przeglądanie z poziomu programu Synox-DLMS. Możliwe jest również ręczne zapisanie dowolnego odczytu do pliku w formacie programu Microsoft Excel.

Przeglądając zapisane dane z poziomu programu Synox-DLMS użytkownik ma możliwość zobrazowania na wykresie danych z dowolnego dnia lub miesiąca roku i zapisanie stworzonego raportu do pliku w formacie programu Acrobat Reader (*.pdf).

Powiększ

Odczyt logu zdarzeń/rejestrów rozliczeniowych

Podobnie jak w odczycie profilu danych licznika, użytkownik definiując interesujący go przedział czasu ma możliwość odczytu z licznika logu zdarzeń. Z reguły do logu zdarzeń zapisywane sa wartości wszystkich rejestrów rozliczeniowych w momencie zakończenia danego okresu rozliczeniowego. Dzięki temu dla każdego zakończonego okresu rozliczeniowego użytkownik otrzymuje informacje o:

 • dacie zakończenia danego okresu rozliczeniowego,
 • liczbie zamkniętych okresów rozliczeniowych,
 • sumarycznej wartości energii czynnej (+A, -A),
 • sumarycznej wartości energii czynnej (+A, -A) w pierwszej, drugiej i trzeciej strefie taryfowej,
 • sumarycznej wartości energii biernej w poszczególnych kwadrantach (+Ri, +Rc, -Ri, -Rc),
 • sumarycznej wartości energii biernej w poszczególnych kwadrantach (+Ri, +Rc, -Ri, -Rc) w pierwszej, drugiej i trzeciej strefie taryfowej,
 • maksymalnej wartości mocy czynnej (+A, -A) wraz z data jej rejestracji,
 • maksymalnej wartości mocy biernej w poszczególnych kwadrantach (+Ri, +Rc, -Ri, -Rc) wraz z data jej rejestracji.

Powiększ

Wszystkie dane sa automatycznie zapisywany na dysku twardym komputera, dzięki czemu możliwe jest ich późniejsze przeglądanie z poziomu programu Synox-DLMS. Możliwe jest również ręczne zapisanie dowolnego odczytu do pliku w formacie programu Microsoft Excel.

Przeglądając zapisane dane z poziomu programu Synox-DLMS użytkownik uzyskuje informacje o stanie rejestrów rozliczeniowych na koniec konkretnego miesiąca lub informacje o przyroście wartości rejestrów rozliczeniowych w dowolnie zdefiniowanego przedziale czasu (w granicach dostępnych danych). Stworzony w ten sposób raport można zapisać do pliku w formacie programu Acrobat Reader (*.pdf).

Powiększ