Okno konfiguracyjne dla odczytu wybranych rejestrów licznika.