Koncentrator SRE-2/G jest urządzeniem elektronicznym służącym do pomiaru oraz rejestracji poboru gazu w sieci wewnętrznej. Umożliwia dokonywanie rozliczeń z dostawca i odbiorca gazu w oparciu o obowiązujące przepisy. Pomiar odbywa się poprzez zliczanie impulsów licznikowych odbieranych z impulsowych liczników gazu, a także na podstawie informacji pochodzących z innych urządzeń wchodzących w skład systemu SRE. Impulsy są przeliczane na pobór gazu według wcześniej zaprogramowanych wag. Rejestracja mocy odbywa się w okresie 60-minutowym. Jednocześnie następuje porównanie z aktualnie obowiązującym limitem mocy i sygnalizacja przekroczeń tego limitu. Dziesięć największych wartości zarejestrowanej mocy w bieżącym okresie obrachunkowym jest pamiętanych i drukowanych na zadanie. Ilość gazu pobrana w każdym cyklu jest sumowana w 9-ciu licznikach w pamięci /8 dla wejść i 9-ty dla sumy/. Zarejestrowana moc we wszystkich, lub tylko w niektórych cyklach rozliczeniowych możną wyświetlić i wydrukować na wbudowanej w urządzenie drukarce. Wszystkie zarejestrowane wartości mogą być zapisywane na zainstalowana w urządzeniu kartę pamięci półprzewodnikowej.

 

Dane techniczne:

  Zasilanie:
 • napięcie 100V÷230V /+10%, -15%/,
 • częstotliwość 50Hz /+4%, -6%/ lub napięcie stałe,
 • pobór mocy 25VA.

  Układy wejściowe:
 • 8 linii prądowych /5÷120mA/ z optoizolacja sterowane max napięciem ±24V.

  Układy wyjściowe:
 • 3 linie prądowe /5÷120mA/ sterowane kierunkiem prądu przy max napięciu ±24V,
 • styki bierne /normalnie rozwarte/ 8-miu przekaźników sygnalizacyjnych,
 • wyjście RS-232,
 • wyjście RS-232 lub RS-485 lub null-modem.

  Max odległość przesyłania impulsów - 30km.
  Max obciążenie styków - 1A.

  Parametry impulsu na wejściach i wyjściach:
 • impuls > 120ms traktowany jako przerwanie linii,
 • impuls < 20ms traktowany jako zakłócenie.

  Rejestracja danych:
 • pamięć operacyjna /przechowywanie danych przez okres dziesięciu lat w przypadku odłączenia zasilania/,
 • drukarka mozaikowa M-160 firmy EPSON:
  • wydruk na taśmie papierowej o szerokości 57mm,
  • 24 znaki w linii,
  • czas wydruku linii 2s.
 • karta pamięci półprzewodnikowej.

  Warunki pracy:
 • wysokość n.p.m. < 2000m,
 • temperatura otoczenia 5oC÷40oC,
 • wilgotność względna < 80%,
 • atmosfera wolna od wody pyłów gazów i par wybuchowych palnych i chemicznie czynnych.

  Wymiary zewnętrzne:
 • szerokość - 518mm,
 • wysokość - 320mm,
 • głębokość - 183mm.