System pomiaru i rejestracji mocy oraz poboru paliwa gazowego typu SRE/G w następującej konfiguracji:

KONCENTRATOR      SRE-2/G,
SUMATORY SRE-3/G,
z wykorzystaniem gazomierzy turbinowych z wyjściem impulsowym dowolnego typu umożliwia:
 • pomiar i rejestrację sumarycznej mocy w cyklach 1-no minutowych i 60-ciu kolejnych minut i poboru paliwa gazowego dla 8 przyłączy bezpośrednich,
 • pomiar i rejestrację /jak wyżej/ lecz indywidualnie dla każdego z 8-iu przyłączy,
 • rejestrację przekroczeń obowiązującego limitu poboru gaz w cyklu dla każdego przyłącza indywidualnie i sumarycznie,
 • sygnalizacje przekroczeń obowiązującego limitu mocy dla określonego stopnia zasilania,
 • rejestrację dziesięciu maksymalnych wartości poboru godzinnego dla każdego przyłącza, indywidualnie i sumarycznie w okresie obrachunkowym,
 • rejestrację na karcie pamięci danych rozliczeniowych bieżącego okresu obrachunkowego a wyświetlanie i rejestrację na drukarce również poprzedniego okresu,
 • automatyczne zakończenie okresu obrachunkowego na koniec bieżacego miesiaca,
 • transmisje danych do jednostki nadrzędnej /komputer/,
 • synchronizacje zegara czasu astronomicznego z jednostką nadrzedna,
 • automatyczna zmiane czasu letniego na zimowy i odwrotnie,
 • rejestrację stanów awaryjnych, okresu zaniku napięcia zasilania, wprowadzanych zmian parametrów.