Powielacz typu TAB-x/y przeznaczony jest do powielania impulsów wejściowych na dwa niezależne wyjścia, które można dowolnie konfigurować jako:
- wyjście prądowe lub otwarty kolektor,
- wyjście proste lub zanegowane.

Powielać można impulsy generowane przez urządzenia wyposażone w nadajnik impulsów typu pętla prądowa lub otwarty kolektor. Konstrukcja powielacza TAB-x/y bazuje na konstrukcji wejść i wyjść impulsowych urządzeń systemu rejestracji poboru mocy i energii elektrycznej typu SRE.

Powielacz impulsów TAB-x/y jest jednym z elementów systemu rejestracji poboru mocy i energii elektrycznej typu SRE, ale może być też wykorzystywany jako niezależne urządzenie w innych systemach.

Dane techniczne:

  Zasilanie:
 • napięcie stałe 24V /max. 200 mA = 4 x 50 mA/.

  Układy wejściowe:
 • linie prądowe /5mA÷20mA/ z optoizolacją, sterowana max napięciem ±24V.

  Układy wyjściowe:
 • linie prądowa /5mA÷20mA/ sterowane kierunkiem prądu, przy max napięciu ±24V, lub typu otwarty kolektor;

 • Max odległość przesyłania impulsów - 30km.

  Parametry impulsu na wyjściach:
 • czas trwania równy czasowi trwania impulsu wejściowego.

  Warunki pracy:
 • wysokość n.p.m. < 2000m,
 • temperatura otoczenia 5oC÷40oC,
 • wilgotność względna < 80%,
 • atmosfera wolna od wody pyłów gazów i par wybuchowych palnych i chemicznie czynnych.

  Wymiary zewnętrzne:
 • szerokość - 104mm,
 • wysokość - 85mm,
 • głębokość - 58mm.

  Dotyczy wersji:
  - TAB-1/2 ⇒ jeden powielacz w obudowie montowanej na szynę DIN,
  - TAB-2/4 ⇒ dwa powielacze w obudowie montowanej na szynę DIN.