Konwerter TAB-26 jest urządzeniem elektronicznym służącym do przyłączenia licznika /lub innego urządzenia/ wyposażonego w wyjścia impulsowe typu "otwarty kolektor" /logika pozytywowa impulsów/ do układu pomiarowego posiadającego wejścia impulsowe wymagające sygnałów w konwencji pętli prądowej /logika negatywowa impulsów/.

Konwerter TAB-26 jest jednym z elementów systemu rejestracji poboru mocy i energii elektrycznej typu SRE, ale może być też wykorzystywany jako niezależne urządzenie w innych systemach.

Dane techniczne:

  Zasilanie:
 • napięcia: +24V ( max. 150 mA = 3 x 50 mA ),

  Układy wejściowe:
 • 3 wejścia OC.

  Układy wyjściowe:
 • 3 linie prądowe (5÷20mA), sterowane kierunkiem prądu, przy max napięciu +24V.

  Max odległość przesyłania impulsów – 30 km.

  Parametry impulsu na wejściach:
 • czas trwania równy czasowi trwania impulsu wejściowego.

  Warunki pracy:
 • wysokość n.p.m.: < 2000m,
 • temperatura otoczenia: +5oC ÷ +40oC,
 • wilgotność względna: < 80%,
 • atmosfera: wolna od wody, pyłów, gazów i par wybuchowych, palnych i chemicznie czynnych.

  Wymiary zewnętrzne:
 • szerokość: 55 mm,
 • wysokość: 95 mm,
 • głębokość: 65 mm.