Konwerter TAB-24 jest urządzeniem elektronicznym służącym do tworzenia lokalnych i zdalnych sieci transmisyjnych złożonych z urządzeń wyposażonych w interface'y RS-232 i RS-485. Umożliwia on przyłączenie do komputera /bezpośrednio poprzez łącze RS232 albo poprzez modem/ wielu urządzeń obsługujących interface RS?485 lub /poprzez konwertery np. TAB-11/ interface RS-232.

W wersji TAB-24/M konwerter jest wyposażony w wewnętrzny modem /2442Z prod. TELSOFT sp. z o.o./, w związku z czym można go podłączyć bezpośrednio do komutowanej linii telefonicznej.

Konwerter TAB-24 jest jednym z elementów systemu rejestracji poboru mocy i energii elektrycznej typu SRE, ale może być też wykorzystywany jako niezależne urządzenie w innych systemach.

Dane techniczne:

  Zasilanie:
 • napięcie: +5V (max 200 mA),

  Układy wejściowo-wyjściowe:
 • interface RS-232 do połączenia z komputerem lub z modemem,
 • interface RS-485 do połączenia z innymi obsługiwanymi urządzeniami,
 • linia telefoniczna.

  Warunki pracy:
 • wysokość n.p.m.: < 2000m,
 • temperatura otoczenia: +5oC ÷ +40oC,
 • wilgotność względna: < 80%,
 • atmosfera: wolna od wody, pyłów, gazów i par wybuchowych, palnych i chemicznie czynnych.

  Wymiary zewnętrzne:
 • szerokość: 156 mm,
 • wysokość: 85 mm,
 • głębokość: 58 mm.