Konwerter TAB-23 jest urządzeniem elektronicznym służącym do tworzenia odległych połączeń źródeł danych /liczników impulsowych/ z koncentratorami SRE-1 i SRE-2 lub innymi urządzeniami pomiarowymi wyposażonymi w wejścia impulsowe. Konwerter współpracuje z modemami przystosowanymi do transmisji danych poprzez linie komutowane lub dzierżawione.

Konwertery TAB-23 są jednym z elementów systemu rejestracji poboru mocy i energii elektrycznej typu SRE, ale mogą być wykorzystywane jako niezależne urządzenia w innych systemach np. do przesyłania danych z wyjść impulsowych i odwzorowaniu ich po drugiej stronie toru transmisyjnego /łącze: komutowane, dzierżawione, bezprzewodowe/ jako wejścia impulsowe urządzenia rejestrującego.

Dane techniczne:

  Zasilanie:
 • napięcia:
  • +24V ( max 200 mA ),
  • +5V ( max 300 mA ).

  Układy wejściowe/wyjściowe:
 • osiem linii prądowych (5÷20mA) z optoizolacją, sterowane max napięciem ±24V, standard transmisji szeregowej;
  maksymalna odległość przesyłania informacji – 30km (dla wyjść).

  Układy wyjściowe:
 • osiem linii prądowych (5÷20mA), sterowanych kierunkiem prądu, przy max napięciu +24V, impulsy lub standard transmisji szeregowej ( SRE-4 ); maksymalna odległość przesyłania informacji – 30 km.
 • interface RS-232 do połączenia z modemem.

  Parametry impulsu na wejściach:
 • czas trwania: 20ms ÷ 120ms,
 • impuls > 120ms: traktowany jako przerwanie linii,
 • impuls < 20ms: traktowany jako zakłócenie,
 • max częstotliwość: 10 impulsów/s.

  Parametry impulsu na wyjściach:
 • czas trwania: 50ms ±10%,
 • max częstotliwość: 10 impulsów/s.
  Warunki pracy:
 • wysokość n.p.m.: < 2000m,
 • temperatura otoczenia: +5oC ÷ +40oC,
 • wilgotność względna: < 80%,
 • atmosfera: wolna od wody, pyłów, gazów i par wybuchowych, palnych i chemicznie czynnych.

  Wymiary zewnętrzne:
 • szerokość: 156 mm,
 • wysokość: 85 mm,
 • głębokość: 58 mm.