Konwerter TAB-11 jest urządzeniem elektronicznym służącym do tworzenia lokalnych sieci transmisyjnych złożonych z urządzeń wyposażonych w interface’y RS-232 i RS-485. Umożliwia on przyłączenie bezpośrednie do komputera kilku urządzeń obsługujących interface RS-485.

Konwerter TAB-11 jest jednym z elementów systemu rejestracji poboru mocy i energii elektrycznej typu SRE, SRE, ale może być też wykorzystywany jako niezależne urządzenie w innych systemach.

Dane techniczne:

  Zasilanie:
 • napięcie: +5V ( max 200 mA ),

  Układy wejściowe/wyjściowe:
 • interface RS-232 do połączenia z komputerem,
 • interface RS-485 do połączenia z innymi obsługiwanymi urządzeniami,
  Warunki pracy:
 • wysokość n.p.m.: < 2000m,
 • temperatura otoczenia: +5oC ÷ +40oC,
 • wilgotność względna: < 80%,
 • atmosfera: wolna od wody, pyłów, gazów i par wybuchowych, palnych i chemicznie czynnych.

  Wymiary zewnętrzne:
 • szerokość: 100 mm,
 • wysokość: 90 mm,
 • głębokość: 42 mm.