Retransmiter SRE-4/M jest urządzeniem elektronicznym służącym do rejestrowania impulsów z maksymalnie 8-iu źródeł, tzn. liczników impulsowych lub sumatorów SRE-3. Zarejestrowane impulsy są następnie retransmitowane do koncentratora SRE-1, SRE-2 w postaci informacji szczegółowej. Retransmiter oprócz informacji o ilości przychodzących impulsów przesyła również informacje o każdej z ośmiu linii wejściowych, tzn. o stanie przerwy oraz o zakłóceniach na liniach. Pozwala to na indywidualna rejestrację informacji w koncentratorze, SRE-1 o 24-ech, a w koncentratorze SRE-2 o 64-ech źródłach impulsów. Retransmiter SRE-4 jest jednym z elementów systemu rejestracji poboru mocy i energii elektrycznej typu SRE.

Dane techniczne:

  Zasilanie:
 • napięcia:
  • +24V ( max 200 mA ),
  • +5V ( max 300 mA ).

  Układy wejściowe:
 • 8 linii prądowych /5÷20mA/ z optoizolacja sterowane max napięciem ±24V.

  Układy wyjściowe:
 • 3 linie prądowe /5÷20mA/ sterowane kierunkiem prądu przy max napięciu ±24V.

  Max odległość przesyłania impulsów - 30km.

  Parametry impulsu na wejściach i wyjściach:
 • czas trwania: 80ms /±10%/,
 • impuls > 120ms traktowany jako przerwanie linii,
 • impuls < 20ms traktowany jako zakłócenie,
 • max częstotliwość: 10impulsów/s.

  Warunki pracy:
 • wysokość n.p.m. < 2000m,
 • temperatura otoczenia 5oC÷40oC,
 • wilgotność względna < 80%,
 • atmosfera wolna od wody pyłów gazów i par wybuchowych palnych i chemicznie czynnych.

  Wymiary zewnętrzne:
 • szerokość - 156mm,
 • wysokość - 85mm,
 • głębokość - 58mm.