Sumator SRE-3 jest urządzeniem elektronicznym służącym do zliczania impulsów z maksymalnie 8-iu źródeł, którymi są impulsowe liczniki energii elektrycznej lub sumatory SRE-3. Impulsy są przeliczane na energie według uprzednio zaprogramowanych wag i sumowane. Jednoczes1nie wartość zliczonej energii jest transmitowana do urządzenia nadrzędnego /np. koncentratora SRE-1, SRE-2 retransmitera SRE-4 sumatora SRE-3/ w postaci impulsów o zaprogramowanej wadze. Programowanie wag impulsów wejściowych i wyjściowych wykonuje producent.

Dane techniczne:

  Zasilanie:
 • napięcie 100V÷230V /+10%, -15%/,
 • częstotliwość 50Hz /+4%, -6%/ lub napięcie stałe,
 • pobór mocy 5VA.

  Układy wejściowe:
 • 8 linii prądowych /5÷20mA/ z optoizolacja sterowane max napięciem ±24V.

  Układy wyjściowe:
 • 2 linie prądowe /5÷20mA/ sterowane kierunkiem prądu przy max napięciu ±24V.

  Max odległość przesyłania impulsów - 30km.

  Maksymalna wartość wag:
 • impulsu wejściowego: 250
 • impulsu wyjściowego: 500.

  Parametry impulsu na wejściach i wyjściach:
 • czas trwania: 80ms /±10%/,
 • impuls > 120ms traktowany jako przerwanie linii,
 • impuls < 20ms traktowany jako zakłócenie,
 • max częstotliwość: 10impulsów/s.

  Warunki pracy:
 • wysokość n.p.m. < 2000m,
 • temperatura otoczenia 5oC÷40oC,
 • wilgotność względna < 80%,
 • atmosfera wolna od wody pyłów gazów i par wybuchowych palnych i chemicznie czynnych.

  Wymiary zewnętrzne:
 • szerokość - 224mm,
 • wysokość - 227mm,
 • głębokość - 56mm.