System pomiaru i rejestracji poboru mocy i energii elektrycznej typu SRE w następującej konfiguracji:

KONCENTRATOR      SRE-2,
RETRANSMITERY SRE-4,
z wykorzystaniem impulsowych liczników energii elektrycznej dowolnego typu umożliwia:
 • pomiar i rejestrację sumarycznej mocy /w cyklach 1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30,60 minut/ i energii elektrycznej w ośmiu strefach czasowych /cztery taryfy w tym taryfa świąteczna/ dla 8÷64 wejść /dowolnie zdefiniowanych/ w rozbiciu na energię czynną pobieraną, energię czynną oddawaną, energię bierną pobieraną, energię bierną oddawaną,
 • pomiar i rejestrację /jak wyżej/ lecz indywidualnie dla 16 przyłączy /każde przyłącze zdefiniowane jako energia czynna i energia bierna w dwóch kierunkach/ ,
 • pomiar i rejestrację /jak wyżej/ lecz indywidualnie dla 8 ciągów dowolnie skonfigurowanych z przyłączy,
 • rejestrację przekroczeń obowiązującego limitu mocy czynnej,
 • sygnalizacje przekroczeń sumarycznego tg j powyżej i poniżej określonego przedziału,
 • sygnalizacje przekroczeń obowiązującego limitu mocy w aktualnej strefie czasowej dla 80%, 90% i 100% jego wartości lub dowolnie określonej ,
 • rejestrację trzech /w czterech taryfach/ lub dziesięciu /bez rozbicia na taryfy/ maksymalnych wartości mocy czynnej sumarycznej liczonej w czasie ostatniego i trzech poprzednich okresów obrachunkowych,
 • rejestrację wartości średniej tg j /w czterech taryfach/ liczonej w czasie ostatniego okresu obrachunkowego i trzech poprzednich okresach,
 • rejestrację maksymalnej wartości mocy czynnej pobieranej /w czterech taryfach/ indywidualnie dla zdefiniowanych przyłączy,
 • rejestrację na karcie pamięci danych rozliczeniowych bieżacego okresu obrachunkowego a wyświetlanie i rejestrację na drukarce również trzech poprzednich okresów,
 • ustalanie zakonczenia /automatyczne lub reczne/ okresów obrachunkowych przez służby zakładu energetycznego,
 • retransmisje danych do jednostki nadrzędnej /inny koncentrator, komputer/,
 • synchronizacje zegara czasu astronomicznego z jednostką nadrzedną,
 • automatyczną zmiane czasu letniego na zimowy i odwrotnie,
 • rejestrację stanów awaryjnych, okresu zaniku napięcia zasilania, sprawności torów pomiarowych, wprowadzanych zmian zaprogramowanych parametrów.