Program SRE-2/GKT umożliwia prowadzenie gospodarki poborem gazu przez każdy z ośmiu liczników sumarycznie, oddzielnie jak również dowolnie zgrupowanych. Rejestracja mocy /pobór gazu w ciągu jednej minuty/ oraz poboru gazu są realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a elastyczność systemu umożliwia wprowadzanie ewentualnych ich zmian. Możliwość zbierania informacji o każdym liczniku przez sczytanie danych z kart pamięci SRAM w trakcie okresu obrachunkowego lub po jego zamknięciu; bieżące monitorowanie danych; możliwość sprawdzenia poprawności pracy systemu przez porównanie danych, wyliczonych przez koncentrator z danymi zebranymi przez program, daje pełną ich wiarygodność i nie wymaga ciągłej pracy komputera przy zachowaniu ciągłości danych. Ważnym zadaniem programu jest rejestracja i archiwowanie stanów urządzeń systemu SRE/G /liczniki, koncentrator, sumatory/ jak również linii transmisji danych. Prognozowanie ilości poboru gazu na koniec okresu całkowania, informowanie o możliwości przekroczenia zadanych limitów w bieżącym cyklu, od początku okresu obrachunkowego, to tylko niektóre narzędzia, dzięki, którym można wiele zaoszczędzić. Graficzna prezentacja danych /np.: wykresy poboru minutowego i godzinowego/; możliwość tworzenia raportów za podany okres dla dowolnie wybranych liczników, grupy liczników i całego zakładu; eksport danych do innych programów użytkowych umożliwia dowolna analizę zebranych informacji.

 

Przykładowy zrzut ekranu 1
Przykładowy zrzut ekranu 2
Przykładowy zrzut ekranu 3