System pomiaru i rejestracji poboru mocy i energii elektrycznej typu SRE w następującej konfiguracji:

KONCENTRATOR      SRE-1,
SUMATORY SRE-3,
RETRANSMITERY SRE-4,
z wykorzystaniem impulsowych liczników energii elektrycznej dowolnego typu umożliwia:
 • pomiar i rejestrację sumarycznej mocy /w cyklach 1, 15, 60 minut/ i energii elektrycznej w pięciu strefach czasowych /trzy taryfy w tym taryfa świąteczna/ dla 3÷24 wejść zdefiniowanych jako energia czynna,
 • rejestrację przekroczeń obowiązującego limitu mocy sumarycznej w czterech taryfach,
 • sygnalizacje przekroczeń zaprogramowanej wielkosci mocy sumarycznej,
 • rejestrację 10 maksymalnych wartości mocy czynnej sumarycznej liczonej w czasie ostatniego i trzech poprzednich okresów obrachunkowych w rozbiciu na 3 taryfy po 3 rejestrację i jedna rejestracja z dni wolnych,
 • pomiar i rejestrację /jak wyżej/ lecz indywidualnie dla 3 przyłączy /każde przyłącze zdefiniowane jako energia czynna/,
 • wyświetlanie i rejestrację na drukarce danych rozliczeniowych bieżacego okresu obrachunkowego jak również wydruk trzech poprzednich okresów,
 • ustalanie zakonczenia /automatyczne lub ręczne/ okresów obrachunkowych przez służby zakładu energetycznego,
 • retransmisję danych do jednostki nadrzędnej /inny koncentrator, komputer/,
 • synchronizację zegara czasu astronomicznego z jednostką nadrzędna,
 • automatyczna zmiane czasu letniego na zimowy i odwrotnie,
 • rejestrację stanów awaryjnych, okresu zaniku napięcia zasilania, sprawności torów pomiarowych, wprowadzanych zmian zaprogramowanych parametrów,
 • kaskadowe łączenie urządzeń.