rok 2012
• Opracowano nowatorskie moduły programu Synox_DLMS umożliwiające zdalny odczyt elektronicznych liczników energii elektrycznej przez łącza internetowe.

• Opracowano nowe moduły programu Synox_DLMS umożliwiające sczytywanie i wizualizacje danych z liczników energii elektrycznej typu GAMA 300, wykorzystując protokół transmisji danych IEC.

• Rozszerzono funkcjonalność programu Synox_DLMS o funkcje umożliwiające szczegółową analizę danych.

• Opracowano i wdrożono do produkcji zegar frankfurcki TAB-7.G zasilany napięciem stałym i zmiennym w szerokim zakresie.

• Opracowano i wdrożono do produkcji nowy typ anteny zegara frankfurcki TAB-7.G.

• Opracowano nowe moduły modemu MGC-864 w zakresie synchronizacji czasu zewnętrznych urządzeń.

• Opracowano i wdrożono nowatorski system SRE/KTU oparty na transmisji danych impulsowych z liczników energii elektrycznej do koncentratorów SRE-2 drogą radiową.

• Opracowano nowy moduł systemu SRE/KTU umożliwiający sczytywanie danych z koncentratorów SRE-2 przez program SRE-2/KTU wykorzystując łącza GPRS.

• Opracowano nowe moduły koncentratora SRE-2 i programu SRE-2/KTU umożliwiające rozliczenie poboru mocy i energii elektrycznej wykorzystując oszczędne dla odbiorcy reguły rozliczania przekroczeń mocy zamówionej.