System pomiaru i rejestracji poboru mocy i energii elektrycznej typu SRE w następującej konfiguracji:

KONCENTRATOR      miniSRE-1j,
SUMATORY SRE-3,
z wykorzystaniem impulsowych liczników energii elektrycznej dowolnego typu umożliwia:
 • pomiar i rejestrację mocy /w cyklach 1, 15, 60 minut/ i energii elektrycznej w pięciu strefach czasowych /trzy taryfy w tym taryfa świąteczna/ indywidualnie dla dwóch wejść /2÷16 liczników/ zdefiniowanych jako energia czynna i energia bierna,
 • rejestrację przekroczeń obowiązującego limitu mocy czynnej,
 • sygnalizację przekroczeń zaprogramowanej wielkości mocy czynnej,
 • rejestrację 3-ech maksymalnych wartości mocy czynnej /w trzech taryfach/ liczonej w czasie ostatniego i dwunastu poprzednich okresów obrachunkowych,
 • rejestrację wartości średniej tgj /w trzech taryfach/ liczonej w czasie ostatniego okresu obrachunkowego i w jedenastu poprzednich,
 • przechowywanie w pamięci operacyjnej danych rozliczeniowych bieżacego okresu obrachunkowego i dwunastu okresów poprzednich,
 • wyświetlanie, rejestrację na drukarce lub karcie pamięci półprzewodnikowej danych rozliczeniowych wybranego okresu obrachunkowego,
 • ustalanie zakonczenia /automatyczne lub ręczne/ okresów obrachunkowych przez służby zakładu energetycznego,
 • retransmisje danych do jednostki nadrzędnej /koncentrator sre-1 lub sre-2, komputer/,
 • automatyczna zmiana czasu letniego na zimowy i odwrotnie,
 • rejestrację stanów awaryjnych, okresu zaniku napięcia zasilania, sprawności torów pomiarowych, wprowadzanych zmian parametrów.