Interface UN-100 jest sterownikiem drukarek miniaturowych firmy EPSON model M-160. Jest to drukarką mozaikową drukującą na taśmie papierowej o szerokości 57mm /24 znaki w linii/.

Dane techniczne:

  Zasilanie:
 • napięcie stałe 5V /±0,25V/,
 • pobór prądu 7mA /praca normalna/, 1mA /praca w trybie DC3 lub DC4/.

  Sposób transmisji danych:
 • równoległy 8-bitowy kompatybilny ze standardem CENTRONICS,
 • szeregowy asynchroniczny prędkość transmisji: 1200bit/s lub 2400bit/s /bit startu, 8 bitów danych, bit stopu/.

  Rodzaj pracy:
 • tryb tekstowy pełny kod ASCII /96 znaków/ plus 5x9 kodów narodowych /amerykański, angielski, francuski, niemiecki, polski/,
 • tryb graficzny 144 punkty w linii.

  Typ matrycy znakowej:
 • punktowa 5x7.

  Szybkość druku:
 • 16 znaków/s.

  Sposób druku:
 • L /od lewej do prawej/
 • R /odwrócony od prawej do lewej/.

  Wysuw papieru:
 • automatyczny,
 • sterowany.

  Kody kontrolne:
 • LF, CR, DC3, DC4, CAN, ESC, SP.

  Warunki pracy:
 • wysokość n.p.m. < 2000m,
 • temperatura otoczenia 0oC÷50oC,
 • wilgotność względna < 80%,
 • atmosfera wolna od wody pyłów gazów i par wybuchowych palnych i chemicznie czynnych

  Wymiary zewnętrzne:
 • szerokość - 100mm,
 • wysokość - 95mm,
 • głębokość - 25mm.